Работна среща с директора на Инспекцията по труда

0
1442

Работна среща с директора на Инспекцията по труда

06.11.2013

По повод завишения брой сигнали на граждани, постъпили в приемната на Обществения посредник през 2013 г. срещу работодатели за неизплатени трудови възнаграждения, закъснения в преводите и неоформени надлежно трудови книжки, Общественият посредник проведе работна среща с Атанас Чернаев – директор на пловдивската Инспекция по труда.

Предоставянето от страна на институцията „Обществен посредник“ на конкретни становища и предложения за извършване на експертни проверки от страна на Инспекцията по труда, дефинира ефективен модел на сътрудничество и взаимодействие между двете институции в полза на гражданите. Обсъден бе и форматът, чрез който по силата на Закона за административните нарушения и наказания Инспекцията по труда налага наказателни актове с финансови измерения и наказателни постановления с имуществен характер.

В защита правата на гражданите за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд се обмениха и солидарни становища, касаещи полезността от превантивните мерки, заложени в дейността на Инспекцията по труда.