Работна среща с началника на РО ”НСК”

0
1893

Работна среща с началника на РО „НСК“

16.10.2013 г.

По предложение на Обществения посредник на Община Пловдив в кабинета на инж. Юлиян Попов – началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ (РО „НСК“) при Регионална дирекция национален строителен контрол – Южен централен район (РДСНК ЮЦР) се състоя работна среща. На срещата се разгледаха въпроси за функционирането на строителния контрол в лицето на държавния орган ДНСК (РДНСК), в съответствие с измененията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), влезли в сила през м. ноември 2013 г. Бяха разгледани и въпроси за отговорностите на общините при поемане на строителния контрол за обекти от четвърта до шеста категория. Коментирано бе, че процедирането и след това премахването на незаконно строителство е един процес, който изисква голям административен, правен и финансов ресурс.

На срещата се дискутира и проблемът с незаконното строителство в квартали с преобладаващо ромско население. Отбеляза се, че това е един изключително сложен въпрос, който не може да бъде решен без помощта на държавата. Обсъдиха се и конкретни сигнали и жалби на граждани.