Работна среща по слуачая с кафе-бар „Плазма-гардън“

0
2176

Работната среща по случая с кафе-бар „Плазма-гардън“

В началото на месец април 2013 г. в приемната на Обществения посредник постъпиха няколко жалби, които бяха придружени с подписки от над 50 граждани, живеещи в района на Сточна гара – Пловдив. Тези сигнали са продължение на сигналите от лятото на 2012 г., с които са били сезирани институциите за нощен шум, произвеждан от озвучителните уредби на кафе-бар „Плазма-гардън“, разположен в частен имот.

Въпросното заведение вече втора година работи след 24.00 часа без съответното разрешение за удължено работно време, а озвучителните му уредби тормозят гражданите, които живеят наоколо. За нерегламентираното функциониране на заведението на управителите многократно са съставяни актове от страна на Второ РПУ – Пловдив, Пловдивски общински инспекторат и район „Централен“. Оказа се, че съставените актове не носят очаквания ефект и заведението продължава да работи и след 24.00 часа без разрешение за удължено работно време.

С цел намиране решение на проблема по инициатива на Димитър Атанасов – Обществен посредник на Община Пловдив, на 13.09.2013 г. бе проведена работна среща в приемната на Обществения посредник. В срещата взеха участие Александър Държиков – зам.-кмет на Община Пловдив по транспорт, обществен ред и сигурност; Главен инспектор Пламен Узунов – началник на Второ РПУ – Пловдив; Главен инспектор Коста Къркеланов – началник „Охранителна полиция“ на Второ РПУ – Пловдив; Владо Илиев – директор на Пловдивски общински инспекторат; Атанаска Топалова – началник отдел „Стопански дейности“ в район „Централен“; Юлия Юрдекова – зам. обществен посредник и Георги Халачев – гл. експерт.

Участниците в срещата споделиха техния опит, който имат с подобни заведения и мерките, които са предприемани в конкретния случай. Стигна се до заключението, че до момента предприетите действия са неефективни и че трябва да се активизира работата на институциите за подобряване на шумовия фон в района на Сточна гара, смущаван от кафе-бар „Плазма-гардън“ в часовете след 24.00 часа. В тази връзка бяха набелязани следните спешни мерки:

– Участниците в срещата да поканят за партньорски действия РЗИ и РКЗП.

– Да се извършват редовни съвместни проверки в следващите две седмици по различно време на нощта, най-вече след 24.00 часа, когато естествения шумов фон е намален, с цел точното отчитане на шумовото замърсяване от уредбите на заведението.

– Да се създаде „работна карта“ с разписани задължения за съгласувани действия, касаещи стриктното спазване на разрешеното работно време на „Плазма-гардън“ и срещу шума от озвучителните уредби. Водещата позиция в това отношение и изработването на работната карта ще е на Второ РПУ – Пловдив.

– Общественият посредник да проведе среща със собственика на заведение „Плазма-гардън“, като изслуша неговите обяснения за възникналия проблем със системното нарушаване на работното време и наложения шумов тормоз на гражданите през нощта.

– Общественият посредник да проведе среща с наемодателя, като го предупреди, че функционирането по този начин на заведението е източник на т. нар. неблагоприятна градска среда.

– Общественият посредник да обобщи очакваната ефективност от работната карта и да изготви предложение до Кмета на Община Пловдив за промяна на чл. 11, ал. 7 в Наредбата за осигуряване на обществения ред, което да се внесе в Общински съвет – Пловдив.

(Протоколът от работната среща е на разположение в институцията „Обществен посредник“. Журналистите, интересуващи се от проблема, могат да се обадят на тел. 032/ 600 554.)