Отговор на Кмета на Община Пловдив на предложението за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност

0
359

Отговор на Кмета на Община Пловдив на предложението за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност

pdf_icon1