Българка, работила в Гърция, чака три години за пенсия

0
1419

Българка, работила в Гърция, чака три години за пенсия

 

20.11.2013 г.

В приемната на Обществения посредник гражданката Е. С. описа одисеята си в очакване на пенсиониране след 31 години работа в България и 10 години в Гърция.

Подавайки документи за пенсиониране през м. юли 2011 г. тя декларира, че има 10 години положен труд в Гърция до м. април 2011 г. Българският осигурителен стаж на нашата съгражданка с обща продължителност 31 години и 13 дни (по условията на трета категория труд) не поражда право на пенсия по българското законодателство.

С оглед прилагане на принципа на европейските регламенти, РУ „СО” е стартирала процедура спрямо Гръцкия осигурителен институт за потвърждаване на стажа в Гърция и за сумиране на осигурителните периоди, (в това число с изпращане на формуляри и периодично писмено напомняне за попълването им).

Предвид липсата на отговор от гръцка страна, препятстваща правото на г-жа Е. С. да се пенсионира в продължение на три години, както и тежкото й материално положение, я мотивира да се обърне към институцията „Обществен посредник” с молба за съдействие.

В резултат от незабавната намеса на Обществения посредник и положените съвместни усилия с РУ „СО”, дългоочакваните от гръцка страна документи са получени. Издадено е разпореждане за отпускане на пенсия на Е. С., която ще се начисли със задна дата от 01.05.2011 г. – датата на прекратяване на осигуряването на територията на Гърция.