Обмяна на добри практики с БЧК

0
1493

Обмяна на добри практики с БЧК

06.02.2014

В стремеж за създаване на експертни партньорства Общественият посредник инициира работна среща с директора на БЧК в Пловдив.

Обсъдени бяха правомощията на двете институции с конкретни примери по казуси, засягащи пловдивчани, изпаднали в крайна бедност и нищета.

В полза на немалко граждани, които все по-често търсят съдействието на Обществения посредник със „зов за помощ“, престои по-динамично сътрудничество, което може да се счита за реална предпоставка „за надграждане“ на дейността на институцията „Обществен посредник“ в направление „Социална политика“.

По време на срещата се открои солидарно положителна оценка за сътрудничеството с пловдивската структура на Агенцията за социално подпомагане и недостатъчното все още оползотворяване от страна на Община Пловдив на сградния фонд и човешките ресурси на БЧК (Кризисен център, Дом за възрастни, Консултативен кабинет, психолози, психотерапевти, работници за социален патронаж и пр.).