Млад пловдивчанин получава житейски шанс

0
1278

Млад пловдивчанин получава житейски шанс

11.02.2014 г.

Поради липса на семейна среда и социална подкрепа Т. М. потърси помощ от Обществения посредник. Той е млад, несемеен мъж с основно образование, отраснал в дом за сираци и временно настаняван в „защитени жилища“ в Пловдив.

Постъпвайки на работа в частна фирма с производствена дейност много бързо е бил освободен (поради ниска квалификация), а с полученото от Бюрото по труда обезщетение живял под наем в мизерни квартири. В последствие за три месеца е бил отново приютен в защитено жилище, но изгонен за непристойно поведение и неспазване на правилника.

Със становище, че младият мъж може да преосмисли житейските си приоритети, дори да продължи образованието си във вечерна форма, Общественият посредник потърси съдействие от Дирекция „Социално подпомагане“ за преразглеждане на случая с Т. М.

В резултат Т. М. вече е настанен в самостоятелна стая в „защитено жилище за хора в риск“, а от Община Пловдив му е осигурена храна, дрехи от дарения, хигиенен пакет за лични нужди и пр. Стартирана е и процедура за настаняване в общинско жилище.

Получавайки обратна информация от Дирекция „Социално подпомагане“, че Т. М. спазва правилника на защитеното жилище и има добро поведение, Общественият посредник потърси съдействие от ръководството на Бюрото по труда да бъде предложена работа на Т. М.

По този начин на младия пловдивчанин ще се даде житейски шанс да се почувства пълноценен гражданин, обнадежден за бъдещето си.