Ще доставят топла храна за слепите през зимата

0
1303

Ще доставят топла храна за слепите през зимата

10.04.2014 г.

.

В изпълнение на План-програмата за работа на институцията „Обществен посредник“ през 2014 г. през м. март бе реализирана „изнесена“ приемна в Комплекса на слепите (ул. „Ландос“ 24).

Домуващите незрящи граждани споделиха, че намиращата се на територията на район „Източен“ безплатна трапезария е с труден достъп за тях и че изпитват големи неудобства за предвижването си до нея през зимния период поради заледените участъци на уличните и тротоарни платна.

Изтъквайки мотивите им Общественият посредник изготви предложение до кмета на район „Източен“ за доставка на топла храна „на място“ в Комплекса на слепите през зимния период на 2014/2015 г.

В отговора си кметът на район „Източен“ г-н Петър Петров изрази разбиране и съпричастност към предложението, като пое ангажимент да включи в конкурсните изисквания за избор на изпълнител за хранене в безплатната трапезария доставка „на място“ на топла храна в Комплекса на слепите.