Изнесена приемна в Дома на слепите

0
1505

Изнесена приемна в Дома на слепите

14.03.2014 г.

Съгласно изготвената за 2014 г. план-програма на институцията „Обществен посредник” се проведе изнесена приемна в „Дом на слепите” на ул. „Ландос” 24.

Изслушани бяха представители на домуващите незрящи граждани, които споделиха своите проблеми. Част от тях са свързани с необходимостта от ремонт на сградата, както и на тротоарните настилки пред дома. Други се отнасят за наемането на по-голям брой незрящи в работоспособна възраст във фирма „Успех”, а също и за доставка „на място” на топла храна от социалната трапезария в район „Източен” през зимния сезон, най-вече при заледени улици.

Настоявайки за коригиращи въздействия Общественият посредник изрази конкретни становища и отправи предложения към Съюза на слепите, Дирекция „Социално подпомагане”, фирма „Успех” и кмета на район „Източен”.