Обществени посредници в ЕВН за Деня на потребителя

0
1411

Обществени посредници в ЕВН за Деня на потребителя

14.03.2014 г.

Послучай Международния ден на потребителя, който се отбелязва на 15 март, по инициатива на ЕВН България и под мотото „Клиентът е в центъра на нашето внимание” дружеството организира среща в Пловдив, на която присъстваха обществени посредници от района на Южна България.

Основна цел на срещата беше да се запознаят обществените посредници с политиките на дружеството за въвеждане и поддържане на висок стандарт на обслужване и информираност на клиентите.

Представени бяха нови практики на клиентско обслужване и модернизиране на предоставяните услуги, управление и обработка на клиентски жалби, реагиране на аварийни обаждания.

Бяха посетени диспечерският център за управление на преносната мрежа за Южна България в централата на дружеството, посещение на денонощния телефонен център, където се получават и насочват за по-нататъшна обработка и отговор всички клиентски обаждания, жалби, имейли и др., както и най-новият фронт офис, намиращ се в МОЛ Пловдив.