Изнесена приемна в Дома за стари хора

0
1456

Изнесена приемна в Дома за стари хора

19.03.2014 г. 

По инициатива на Обществения посредник на Община Пловдив бе проведена „изнесена” приемна в Дома за стари хора „Св. Василий Велики” на ул. „Коматевско шосе”. В дома пребивават постоянно 200 възрастни хора. През миналата година в резултат на усилията на директора отоплението е решено с газ и сега там е топло и уютно. На партерния етаж се намира столовата – сервира се топла храна три пъти дневно. Храната е подобрена – има три специални диети и една обща, на лежащо болните храна се носи в стаите. Има медицински блок с физиотерапия и изолатор, на четвъртия етаж са обособени нови помещения за тих труд, библиотека и зала за музика, но поради голямото остъкляване през зимата използването им е силно затруднено.

Проблемите, които изискват активна позиция от страна на Община Пловдив са следните:

     Покривната конструкция не е ремонтирана от пускането на дома в експлоатация – повече от 20 години и има сериозни течове.

     Открит остава въпросът за подмяната на външна и вътрешна дограма, което би довело до значителни икономии на гориво и подобряване на естетическия вид на дома. Този въпрос би могъл да се реши сравнително бързо, ако се използват средства по европейско финансиране.

     Наложително е да се извърши ремонт на цялата ВиК инсталация – щрангове, тръби и др., поради това че са чести авариите, което затруднява ежедневното обслужване на домуващите.

     В сградата е необходимо ново, по-надеждно и ефикасно осветление – често се налага смяна на ел. крушки, което е крайно неикономично и неефикасно.

     Поставяне на сенник и пейки за сядане пред столовата за почивка.

Тези въпроси Общественият посредник постави на вниманието на зам. кмета по „Спорт, младежки дейности и социална политика” към Община Пловдив.