Бездомен младеж получава подкрепа и покрив

0
1166

Бездомен младеж получава подкрепа и покрив

31.03.2014 г.

.

Във връзка с подаден сигнал, съдържащ „зов за помощ“ от С.И., Общественият посредник изготви становище, което предостави на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив за необходимостта С.И. да бъде настанен в „Център за временно настаняване“, а впоследствие в „Защитено жилище“.

Гражданинът, за който институцията се застъпи, е навършил 24-годишна възраст, неженен. Израснал по домове за сираци, последно в Дом за деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева“ в с. Широка лъка. Напуснал след навършване на 18-годишна възраст. Има средно специално образование (музикално). Работил непостоянна работа, без трудов договор. Няма близки, които да му окажат подкрепа. Няма доходи, поради което не е в състояние да заплаща свободен наем и поддръжка на квартири.

Мотив за застъпничеството, касаещо озовалият се на улицата С.И., е изразената от него готовност както за по-голямо усърдие в търсенето и намирането на работа, така и за самостоятелен, независим от социалните институции живот.