Деца до 7 години пътуват в градския транспорт с карти

0
1727

Децо до 7 години пътуват в градския транспорт с карти

07.04.2014 г.

Гражданката Н.З. от Пловдив отправи сигнал до Обществения посредник на Община Пловдив, че са я задължили да закупи билет за детето си в градския транспорт (линия № 27) в гр. Пловдив, което е на по-малко от пет години и би трябвало да пътува безплатно.

В тази връзка в отговор на наше запитване до общината, респективно на общината до Министерство на финансите, зам.-министър Людмила Елкова посочва, че деца до 7-годишна възраст ползват право на безплатен градски автомобилен транспорт, но при условие, че имат превозен документ и конкретно – карта. Тя се явява един вид застраховка живот.

Ако детето (отнася се и за бебета) няма такава карта, то се таксува като обикновен пътник и трябва да заплати един лев за билет.

Изваждането на такива карти е безплатно, те се издават в бюрата на „Автотранс-Чолаков“. Картата е без снимка на детето, но в бюрото трябва да се представи акт за раждане при нейното издаване.