За работодателите, които не предоставят документация в НОИ

0
1430

За работодателите, които не предоставят документация в НОИ

07.04.2014 г.

По повод сигнали на граждани, чиито законни права и интереси са засегнати поради неоформена надлежно фирмена документация и липса на писмени данни за претендиран стаж в архивното стопанство на НОИ, Общественият посредник отправи запитване до Министерството на труда и социалната политика.

Формулирана бе също така потребността да бъдат налагани санкции за некоректността на работодатели по отношение на оформянето и архивирането на ведомости за заплати и други книжа, задължителни за фирмената дейност.

Полученият отговор от Министерството на труда и социалната политика предоставяме на вниманието на пловдивската общественост тук.