За облекчаване режима за достъп в Стария град

0
1279

За облекчаване режима за достъп в Стария град

26.05.2014 г.

В приемната на Обществения посредник постъпи сигнал от М.Б. и група граждани с адресна регистрация в Стария град против тежкия според тях режим за достъп до резервата на автомобили на фирми или частни лица, които трябва да извършат някаква услуга на живеещите там. В сигнала се описват случаи, при които до определен адрес трябва да се доставят климатици, мебели и материали за текущи ремонти и услуги. За това гражданите трябва да се снабдят със специален временен пропуск и за него да платят 20 лева. Понякога в уговорения ден тези мероприятия се отлагат и така им се налага да търсят издаването на нов пропуск. По този начин въпросната услуга им се оскъпява, а те се чувстват неравнопоставени с гражданите, живещи в други части на града.

В тази връзка Общественият посредник направи предложение до кмета на Община Пловдив за облекчаване на режима за достъп до Стария град на автомобили, които предоставят услуги на живеещите в резервата граждани.

Предложено бе тези пропуски да са поименни, за определено време и безплатни.