Общественият посредник посети Центъра за временно настаняване

0
1502

Общественият посредник посети Центъра за временно настаняване

12.06.2014 г.

.
В план-програмата за работа на институцията „Обществен посредник” са регламентирани работни срещи и дискусии по теми с обществена значимост. Една от най-често обсъжданите и анализирани проблематики е тази за адаптирането и социализирането на младежите, отглеждани в домове за сираци.
Специфична група младежи (С.П.; Т.М.; В.В.; К.А.; Л.А.; С.И. и др.), които често посещават приемната на Обществения посредник и които по една или друга причина не са получили родителска грижа и подкрепа, са типичен пример за социално-психологически и икономически предизвикателства за обществото ни. Застъпническите позиции на институцията „Обществен посредник” се реализират както на базата на задълбочено обследване на всеки един от тях, така и чрез партниране със съответните специалисти в ресорните дирекции.
На 09.06.2014 г. (за да се добие реална представа за степента на обгрижване, храна и подслон) посетихме „на място” защитените жилища и Центъра за временно настаняване на ул. „Радко Димитриев” 33 и проведохме среща-разговор с екипа социални работници; констатирахме, че чрез т.нар. държавно-делегирана дейност са осигурени много добри битови условия (безплатна топла храна, модерно обзаведени стаи с по две легла и санитарен възел), а обхватът на обгрижването – професионален.
Създаването на нормативни гаранции, обхващащи социалните услуги на територията на Община Пловдив отговарят на реалните потребности на подобни рискови групи и са солидна основа както за обединяване на усилията и сътрудничеството в оперативен порядък, така и за финансовата им устойчивост.