Анкета за оптимизиране на стратегията на управление в районните кметства на територията на Община Пловдив

0
2044

Анкета за оптимизиране на стратегията на управление в районните кметства на територията на Община Пловдив

03.06.2014 г.

.

С оглед подобряване живота на нашите съграждани подготвихме анкета както на сайта на институцията „Обществен посредник“, така и на хартиен носител чрез възлагане на попълването им от страна на произволно поканени граждани, живеещи на територията на шестте районни кметства.

Анализът на резултатите от обобщената анкета дава както обща, така и специфична рамка, характеризиращи облика на районните кметства, както следва:

pdf_icon1