Становище на институцията „Обществен посредник”, отправено до МТСП в подкрепа рестартирането на европейски проект „Помощ в дома”

0
2090

Становище на институцията „Обществен посредник“, отправено до МТСП в подкрепа рестартирането на европейски проект „Помощ в дома“

10.09.2014 г.

.

След обобщаване и анализ на сигнали, подадени от граждани в неравностойно положение в приемната на институцията „Обществен посредник“ се наложи изготвяне на аргументирано становище до проф. Йордан Христосков, министър на труда и социалната политика.

Освен изразената солидарност с неотложните потребности на тази немалка част от граждани в шестте районни кметства на територията на Община Пловдив за рестартиране на спечеления от Община Пловдив европейски проект „Помощ в дома“ в становището се формулираха и две базисни величини:

• Прецизиране и устойчивост на подбора от страна на работните екипи от шестте районни кметства;

• Положителните отзиви и препоръки на ползвалите услугата потребители.