Наближава крайният срок за енергийните ваучери за отопление

0
2013

Наближава крайният срок за енергийните ваучери за отопление

.28.10.2014 г.

 Препоръчително е да се напомни на нуждаещите се наши съграждани, че 31.10.2014 г. е крайният срок за подаване на молби за енергийни ваучери, касаещи отоплението през есенно-зимния сезон.

Молбите се подават на бул. „Руски” 13, в Дирекция „Социално подпомагане”, след което се извършва индивидуално обследване.

В приемната на Обществения посредник се получи еднократен сигнал от г-жа Д. Н., в който се оплаква, че анкетирането за нейния социален статус, свързано с потребността от подпомагане за отопление в жилището й, е изготвено формално и е отказана съответната полагащата й се сума. След потърсено от гражданката съдействие изготвихме становище от наша страна с молба за повторно обследване на социалния статус на гражданката.

В резултат от нашата намеса на гражданката ще се отпусне полагащият й се ваучер за отопление, а така също допълнително ще бъде подпомогната с финансови средства в размер на 200 лв.