Проведена работна среща, заложена в направление „Социална политика” в програмата за работа през 2014 г. на институцията на Обществения посредник

0
2468

Проведена работна среща, заложена в направление „Социална политика“ в програмата за работа през 2014 г. на институцията на Обществения посредник

01.12.2014 г.

Институцията Обществен посредник, работейки по 17 направления, засягащи живота на пловдивчани (едно от които „Социална политика“), на 28 ноември 2014 г. проведе работна среща за обсъждане резултатността от усилията на специализираните институции на територията на Община Пловдив за обгрижване на гражданите в неравностойно положение в параметрите на европейски проекти и извън тях за календарната 2014 г.

Обединителна цел на партньорската среща бе общата кауза за обгрижване и съпричастност към гражданите, които се нуждаят от специфична закрила и институционална подкрепа.

Дискутираха се становищата и добрите практики на Дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане; на екипите на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив; на отдел „Закрила на детето“, на БЧК, на „Защитени жилища“ и експертите по социална политика от шестте районни кметства като осигуряването на лични и социални асистенти, социални трапезарии, потребността на граждани в риск от жилища и пр.

В аналитичен порядък се обсъдиха значими аспекти на социалната проблематика през 2014 г. и се формулираха тенденции и възможности за приложимостта им през 2015 г., както и препоръчителните механизми от страна на институцията на Обществения посредник, касаещи специфични казуси.