Решени казуси в полза на гражданите през 2015 г.

0
2049

Казус с професионален домоуправител на етажна собственост

 

Гражданин се оплаква, че е подписан договор с фирма – професионален домоуправител, без да е проведено редовно общо събрание на етажната собственост. В резултат на това вноските на живущите за разходите за поддържане на общите части на сградата са били завишени неколкократно, както и че се събира такса, наречена „на врата”, която не е предвидена в Закона за управление на етажната собственост. След отправено писмо до фирмата относно посочените нарушения, договорът с фирмата е прекратен (по нейна инициатива).

Решен казус, касаещ предучилищна подготовка

 

 

Гражданин на Република Украйна (който има български паспорт) среща затруднение за записване на сина си в група за предучилищна подготовка.

Имайки предвид необходимата за детето социална адаптация и по-добро владеене на български език, гражданинът ползва услугите на частна занималня, но поради финансови затруднения търси съдействие от Обществения посредник; вследствие изразяване на застъпническа позиция от страна на институцията детето е записано и посещава занятия в начално училище в район „Северен”.

Решен казус с мобилен оператор

Гражданин се оплака, че мобилният оператор е изменил едностранно условията на тарифния план на стационарен телефон, като е игнорирал петте номера, които преди това са били избирани безплатно. Той е възразил на два пъти пред оператора, но тъй като не е получил удовлетворителен отговор, е отправил едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. От страна на оператора обаче се претендира 6-месечна неустойка.

След наша намеса и становище, че вина за прекратяване на договора носи операторът и претенцията за неустойка е прекомерно голяма по смисъла на Закона за задълженията и договорите, операторът реагира адекватно, като в рамките на пет дни и договорът бе прекратен без начисляване на неустойки, а гражданинът съответно да заплати само разликата в тарифния план в размер на 5,05 лв.

Решен казус с ЕВН България Топлофикация

Гражданка с тежко здравословно състояние и с 64 % загубена работоспособност, живееща в топлофицирана сграда ползва само т. нар. сградна инсталация, тъй като радиаторите й са изключени. За миналия отоплителен сезон са й били начислени около 800 лева, за които ЕВН България се е снабдила със заповед за изпълнение от съда и е бил наложен запор върху заплатата й. При проверка в ЕВН България се оказва, че за този сезон задължението й е в почти същия размер. След отправено писмено становище до „ЕВН България Топлофикация” ЕАД сме уведомени, че е подписана спогодба и задължението ще бъде разсрочено в рамките на шест месеца.