Напомняме на нашите съграждани, че:

0
1466

Напомняме на нашите съграждани, че:

От 27.03.2015 г. в районните кметства стартира процедура по набиране на документи за обслужване на граждани в неравностойно положение („Личен асистент”).Процедурата се реализира по европейски проект, спечелен от Община Пловдив: „Нови алтернативи”, който е подобен на приключилия успешно през 2014 г. европейски проект „Подкрепа за достоен живот”.