Препоръка към болничните заведения – търговски дружества

0
2642

Препоръка към болничните заведения – търговски дружества

Поради изразена неяснота от страна на пациенти в пловдивски болници, касаеща обхвата на финансовите елементи за лечението на съответно заболяване е препоръчително при изписване освен епикризата, болничният лист и пр. да се издава съпътстващ документ, в който да са описани цитираните финансови елементи