Извадка от масив решени казуси през м. август и м. септември 2015 г.

0
2174

Извадка от масив решени казуси през м. август и м. септември 2015 г.

Благодарение на намесата на Обществения посредник на Община Пловдив бяха отнети правата на юридическо сдружение на български начални учители да получават нерегламентирана от Министерство на образованието такса за провеждане на тестове с деца от 1-ви до 4-ти клас както в пловдивски училища, така и в национален мащаб.

От сигнали на родители получихме също така информация, че сдружението издава грамоти от името на Министерство на образованието, което също е нерегламентирано.

Като нетипичен случай е оплакването на пловдивчанин, който има имот в малка община в Северна България, но е затруднен да го посещава често. След наша намеса с администрацията на населеното място и регионалната структура на ВиК самоуправството в имота на гражданина бе спряно.

За граждани, които се самоопределят като социално слаби и търсят широкоспектърно съдействие (от издаване на лична карта до устройване в приют или в общинско жилище) от институцията се поддържа оперативна комуникация с ОП „Чистота” и ОП „Градини и паркове”.