Изявление на Обществения посредник по повод възникналото напрежение около приетото предложение в Общински съвет за обединяването на ОУ „Георги Бенковски“ и ОУ „Душо Хаджидеков“

0
1414

И З Я В Л Е Н И Е

от инж. Борислав Стаматов, В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив по повод възникналото напрежение около приетото предложение в Общински съвет за обединяването на ОУ „Георги Бенковски” и ОУ „Душо Хаджидеков”

 

 

В политиката има моменти, когато трябва да се вземат непопулярни на пръв поглед решения, такива, които ще създадат политически дискомфорт на управляващия или дори могат да предизвикат политическата му гибел, но отговорността е в правилно взетото решение във времето напред.

В очакване на официалните становища от институциите, в чийто ресор са проблемите в образованието, искам да призова всички родители на ОУ „Георги Бенковски” и ОУ „Душо Хаджидеков” към спокойствиe, конструктивност и диалогичност. Моята загриженост изхожда не само като временно изпълняваш длъжността омбудсман на Община Пловдив, но и като родител на дете, учещо в ОУ „Душо Хаджидеков”. В своето изказване пред заинтересованата общественост на общинската сесия на 17-и май, кметът на гр. Пловдив инж. Иван Тотев, недвусмислено даде гаранции, че всяко дете ще завърши там, където е започнало да учи, както и че ще се съобрази с желанията и потребностите на всеки един родител от двете училища.

Обединяването на две институции под една административна шапка е често срещан административен и финансов способ за оздравяване и най-важното, запазване и оцеляване на едната институция, която не е управлявана добре години наред и е доведена до ниска ефективност. В този смисъл, големи комплименти към г-н Георги Стефанов, дългогодишен директор на ОУ „Душо Хаджидеков”, който е превърнал училището във водещо желание на много родители в гр. Пловдив и околността.

Аз нямам никакви съмнения в намеренията на авторите и  вносителите на това предложение, както и в действията на всички общински съветници, които го подкрепиха, че те търсят най-доброто възможно решение за вашите деца, за нашите деца. Задаваме ли си въпроса – ако този оздравителен план не би влязъл в сила сега, тогава дали не би  имало пак протести, този път срещу бездействието на Общинския съвет?

С какви промени ще започне новата учебна година, зависи сега от нас. До тогава има предостатъчно време, в което всички ние – родители, родителско настоятелство, кмет и зам.-кметове, директори, РИО, Общински съвет, администрация  и омбудсман, който и както да се казва той по това време, да седнем на кръглата маса и пак ние и никой друг да моделираме всички процеси и да извлечем максимална полза за добруването на децата ни!

            Сигурен съм, че това решение на Общинския съвет ще измине своя път въпреки библейската логика, от „Разпни го!” до „Осанна!”!

 

С дълбоко уважение към всички родители!