Проведена работна среща на Обществения посредник в ОУ „Кочо Честеменски“ по повод сигнал от родители за преминаване на двусменен режим на обучение

0
1956

Проведена работна среща на Обществения посредник в ОУ „Кочо Честеменски“ по повод сигнал от родители за преминаването на двусменен режим на обучение

По повод постъпил сигнал в приемната на Обществения посредник на Община Пловдив от родители на деца, учещи в ОУ „Кочо Честеменски”, във връзка с взетото решение от училищното ръководство за преминаване на двусменен режим на обучение на учениците, бе проведена работна среща в сградата на училището, на която присъстваха ВИД Омбудсман инж. Борислав Стаматов, инж. Георги Халачев експерт от екипа на Омбудсмана, г-жа Елена Налбанотва директор на училището и голяма част от учителите преподаващи в него.

Бяха  разисквани редица въпроси за настоящето и бъдещето на училището, в това число и коментираното преминаване на двусменен режим на обучение.

Водени от желанието да се създаде мост между спорещите страни и с цел постигане на възможно най-добрите условия за обучение на децата и спокойствието на родителите, с посредничеството на Омбудсмана се предложи осъществяване на среща след 15.08.2016г., предвид настоящите анализи, отчети и предстояща лятна ваканция, на която да присъстват Обществения посредник, ръководството на училището, учители и родители, които в една спокойна обстановка да изразят своите тези и аргументи.