Национална среща на местните обществени посредници и омбудсманът на Република България – Мая Манолова

0
1763

Национална среща на местните обществени посредници и омбудсманът на Република България – Мая Манолова
08.09.2016 г.

На 8 септември 2016 г. се проведе национална среща на местните обществени посредници в институцията на Националния омбудсман Мая Манолова. На срещата присъстваха част от местните обществени посредници – омбудсманът на София г-жа Лилия Христова, омбудсманът на Шумен г-н Иван Капралов, омбудсманът на Бургас г-н Таньо Атанасов, омбудсманът на Казанлък г-жа Гинка Щерева, омбудсманът на Кърджали г-н Расим Муса, омбудсманът на Пловдив г-н Борислав Стаматов и новоизбраният омбудсман на Кюстендил г-н Васил Иванов.
На срещата се обсъдиха няколко теми – промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които облекчават процедурата за избор на местен омбудсман; най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват местните обществени посредници, защитавайки гражданите и изграждането на мрежа на местните обществени посредници. Всички присъстващи се обединиха около разбирането, че при нарастващото социално страдание и тежките проблеми, с които се сблъскват българските граждани все повече имат нужда от една институция, която да стои зад гърба им, да ги подкрепя, да решава проблемите им, да ги утешава и съветва, когато се налага. Прие се, че националния омбудсман и местните обществени посредници ще бъдат тази институция, хора с мисия, които да подкрепят слабите и беззащитните, да подкрепят всички граждани с нарушени права срещу силните на деня – монополи, администрация, представители на властта – централна и местна. За да са по-ефективни и по-полезни на българските граждани, всички се обединиха около разбирането, че е необходимо изграждането на мрежа на местните обществени посредници и на националния омбудсман.
Отчетено бе, че мрежата към днешна дата няма достатъчно национално покритие, защото от 265 общини към момента функционират 12 местни обществени посредници. От друга страна местни омбудсмани са избрали най-големите български общини – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Шумен, Казанлък, Кюстендил и покритието, ако се пресметне на брой български граждани, е за над 2 100 000 български граждани, които имат свои местни обществени посредници. За по-голяма ефективност е необходимо всички общини да изберат свой обществен посредник, а оптималният вариант е партньорство между местните обществени посредници и националния омбудсман.
Отчетени бяха проблемите за невъзможността на избор на местни обществени посредници, които са свързани най-вече с текстовете в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Текстовете са приети през 2003 г., но 13 години по-късно те все още са трудно работещи. И в най-добрите времена за тази институция са били избрани най-много 24 местни обществени посредници, защото според закона се изисква 2/3 мнозинство. Въпреки опитите, въпреки политическите пазарлъци на места, в крайна сметка няма как да бъде избран местен обществен посредник и много общини в момента полагат усилия, но просто не могат да постигнат този кворум. Затова се изрази общата позиция за приемане на промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които ще променят условията, при които се избират местни обществени посредници и които ще институционализират позицията „местен обществен посредник“.
В резултат на националната среща се излезе и с призив – обръщение към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с настояване да се подкрепят промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Специално ще бъде изготвено предложение към финансовия министър Владислав Горанов, с което ще се настоява за отпускането на целеви средства за общините, които ще изберат местни обществени посредници. Ще се настоява да има текст в закона, който ще се внесе между първо и второ четене – всяка община, която избере местен обществен посредник да получава целево финансиране за обезпечаване на неговата работа. По този начин ще се гарантира и независимостта на местните обществени посредници, което е друг проблем, тъй като, тогава когато кметът или общинският съвет отпускат парите за заплата на местния обществен посредник е ясно, че неизбежно ще попада под тяхно влияние.
Също така се създаде онлайн група на местните обществени посредници за взаимопомощ в WhatsАpp – „Омбудсман“, в която обществените посредници да се подкрепят взаимно при решаването на различни проблеми и споделят опит и добри практики.
Обществените посредници присъстваха и на заседанието на парламентарната Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, за да се подкрепи приемането на промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация от депутатите в тази комисия.