Общественият посредник взе участие в събитието „Поход на свободата”

0
1250

Общественият посредник взе участие в събитието „Поход на свободата”

15.10.2016 г.

На 15 октомври за първи път в Пловдив се проведе „Поход на свободата” насочен срещу борбата с несправедливостта на 21 век. Събитието бе организирано от Местната комисия за борба с трафика на хора и Български Червен кръст – гр. Пловдив и се провежда едновременно в над 270 места по целия свят.
Град Пловдив за първи път е част от тази глобална инициатива и Общественият посредник Борислав Стаматов извървя заедно с всички участващи пътя за свобода на милиони жертви на трафик на хора по света. Събитието бе подкрепено също от Кмета на район „Централен” Георги Стаменов, а към него се присъединиха седем пловдивски училища, Кризисен Център за деца с девиантно поведение и конфликт със закона, Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” и др.