Разширено заседание на НСМОПРБ на 24 и 25 ноември в гр. Казанлък

0
1820

Разширено заседание на УС на Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България на 24 и 25 ноември в гр. Казанлък

В официално писмо до националния омбудсман Мая Манолова, обществените посредници на общини в България, членове на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България (НСМОПРБ), поискаха да се отмени изискването за монтиране на аварийно алармено устройство в асансьорните кабини, въведено като изискване в промяната на чл. 38, ал. 2 от 62-ро Постановление на Министерския съвет от 2014 година. Това е резултата от двудневното им разширено  заседание на УС на Националното сдружение на местните обществените посредници в Казанлък. Като мотив за исканата отмяна се посочва факта, че тази промяна изглежда по-скоро лобистка, отколкото техническа и загрижена мярка за здравето и безопасността на хората. Според тях предвидената от законодателя скъпоструваща мярка няма да подобри безопасността в експлоатацията на асансьорните уредби. Тяхното предложение е усилията да бъдат насочени към оценка на състоянието и правилната поддръжка и експлоатация на асансьорите, където са истинските причини за зачестилите аварии. Според местните омбудсмани, правото да се монтира такъв авариен телефон трябва да е на етажните собствености.

На разширеното заседание на УС на НСМОПРБ присъстваха 9 от всичките 12 омбудсмани. Бе приет нов Устав и програма за работа на сдружението за следващата календарна година. Членовете на УС на сдружението обсъдиха организационното му състояние.

На форума си посредниците между гражданите и различните институции приеха и Декларация до Народното събрание, в която отново настояват институцията на обществения посредник да бъде изградена в местното самоуправление, поради доказаната вече 13 години нейна необходимост.

Обществените посредници поддържат и текстовете във внесения от тях Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като изразяват убеденост, че Народното събрание ще включи този проблем в дневния си ред. Внесеният законопроект се отнася за промяна на квотата за избор на обществените посредници от местните съвети от 2/3 на ½ мнозинство, както и за финансиране на институцията.

13 години след въвеждането на институцията на обществения посредник в страната, само в 12 български общини от 264, има избрани и действащи обществени посредници. Омбудсмани има в общините София, Стара Загора, Кюстендил, Симитли, Попов, Бургас, Пловдив, Шумен, Пазарджик, Кърджали, Казанлък и Две могили.

Декларация на НСМОПРБ до Народното събрание pdf_icon2