Общественият посредник на територията на Община Пловдив връчи учредени от Сдружение „За гражданско общество в Пловдив” награди

0
1710

Общественият посредник на територията на Община Пловдив връчи учредени от Сдружение „За гражданско общество в Пловдив” награди за активна гражданска дейност в набирането на финансови средства за лечението в Чужбина на Петър Емилов Мавродиев, ученик от Национална търговска гимназия – Пловдив

17.07.2017 г.

На 17 юли 2017 г. Общественият посредник на територията на Община Пловдив връчи учредени от Сдружение „За гражданско общество в Пловдив” награди за активна гражданска дейност в набирането на финансови средства за лечението в Чужбина на Петър Емилов Мавродиев, ученик от Национална търговска гимназия – Пловдив, както следва:

1. Почетна грамота на Асоциацията на студентите – медици в България

2. Почетна грамота на Студентски съвет на Педагогически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

3. Диплом на Мартина Георгиева от Национална търговска гимназия – Пловдив. Поради нейното отсъствие наградата бе получена от нейния брат.