Обществен посредник

0
3143

С решение на Общински съвет – Пловдив от 31.03.2015 г. за временно изпълняващ длъжността Обществен посредник е избран Борислав Стаматов.

Биография:

Роден в Пловдив през 1967 година. Завършва Технически университет – Пловдив през 1993 г., магистър по електроника и автоматика. Завършва втора магистратура – Публична администрация към Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2015 г.

Притежава сертификат за мениджър на системи на управление на качеството, съобразно ISO 9001:2000 и сертификат за оценител на недвижими имоти.

Работил преди всичко в сферата на частния бизнес и посредничеството в недвижимите имоти. От 01.12.2011 г. до 31.03.2016 г. заместник кмет в район „Централен“, Община Пловдив.