Полезни връзки

0
2166

Асоциация „Активни потребители”

Асоциация за европейска интеграция и права на човека

Асоциация на работниците и служителите

Гражданска лига на България

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Европейски омбудсман

Европейски потребителски център – България

Изпълнителна агенция „Медицински одит” към Министерство на здравеопазването

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на потребителите /София/

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Конфедерация „Защита на здравето”

Министерски съвет на Република България

Народно събрание на Република България

Национално бюро за правна помощ

Областна администрация – Пловдив

Община Пловдив

Омбудсман на Република България