На 19-ти и 20-ти октомври 2017 г. в приемната на местния омбудсман на Община Пловдив – инж. Борислав Стаматов се проведе работна среща на действащите Обществени посредници на територията на Република България.

0
1540

На 19-ти и 20-ти октомври 2017 г. в приемната на местния омбудсман на Община Пловдив – инж. Борислав Стаматов се проведе работна среща на действащите Обществени посредници на територията на Република България.
На срещата официално бяха представени новоизбраните Обществени посредници на Община Стара Загора – Надежда Чакърова-Николова и на Община Бургас – Тодор Стамболиев.
Участниците отбелязаха и факта, че през тази година мрежата се разраства с учредяване на институцията в Общините Елин Пелин и Земен. В рамките на срещата бяха обсъдени конкретни административни практики, които местните омбудсмани констатират при предоставените от органите на местното самоуправление публични услуги на гражданите.
Обществения посредник на Община Пловдив инж. Борислав Стаматов запозна участниците в срещата с усилията на местната общност по подготовката на града за Европейска столица на културата през 2019 г.