Обществените посредници на работна среща на 15 и 16 февруари 2018 г. в гр. София и на среща с Омбудсмана на Република България Мая Манолова

0
2092

На 15 и 16 февруари беше първата за 2018 година работна среща на обществените посредници в страната, на която бяха обсъдени теми, изведени като повтарящи се проблеми в различните общини. Набелязани бяха и действия за подобряване на някои нормативни актове, с цел законодателно решение на случаи, при които се срещат затруднения в прилагането на закона. Например: пречка за лице, закупило жилище от предишен собственик, да се регистрира на новия постоянен адрес, поради неотписване от същия адрес на лицата, регистрирани по-рано, ако общият им брой надвишава този, регламентиран в чл. 92, т. 10 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация. Друг проблем се създава при изрично нежелание на собственик на жилище да даде съгласието си за регистрация по настоящ адрес на наемателите на имота му, което автоматично ги лишава от възможността да ползват правата си за социално подпомагане (с изменения от 2017 г. на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи на деца и на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане социални помощи се отпускат по настоящ адрес).

В разговора бяха обсъдени и въпроси, свързани със затруднен контрол по Закона за опазване на селскостопанското имущество (пуснати свободно на паша коне, крави и други животни, които не са маркирани, навлизат в ниви и унищожават земеделски култури, създават риск от пътни инциденти, но поради това, че нямат чип, не може да бъде издирен и санкциониран техният собственик).

Гост на срещата бе и омбудсманът на Българската национална телевизия Иван Такев, с когото бяха набелязани действия за съвместно сътрудничество.

Темите бяха представени и на вниманието на Омбудсмана на Република България Мая Манолова, с която Обществените посредници се срещнаха на 16 февруари 2018 г. и разговаряха за необходимостта от повече обществени посредници в страната и възможността за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация в тази насока, така че повече общини да предоставят на гражданите си правото на защита на техните права и законни интереси на местно равнище.

Една от темите, които бяха обсъдени, е свързана със задължителната детска градина за 5 и 6-годишните, за която родители плащат, въпреки че в Закона за народната просвета е разписано, че не се дължи такса. Това става възможно след промени в Закона за местните данъци и такси, където се дава възможност за събиране на такси, но под различна форма – най-често за обяд на децата. Омбудсмана и местните обществени посредници твърдо подкрепят идеята за задължителната предучилищна подготовка, защото това е доказан механизъм за превенция на отпадането на ученици и заедно се обединиха около идеята за внасяне на промени в законодателството, защото задължителната детска градина трябва да бъде и безплатна.

Обсъдена беше и организацията на среща в края на м. април с Националното сдружение на общините и Асоциацията на общинските съветници. Идеята е да се внесат в Народното събрание промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Едно от предложенията е да бъде намалено квалифицираното мнозинство от 2/3, което се оказва твърде висок праг при вземането на решение за избор на обществен посредник. Също така държавата да осигурява делегирано финансиране за местните омбудсмани, за да не бъдат зависими от бюджета на общината. Ще бъдат поканени и народните представители от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Обществените посредници изразиха подкрепата си и за кампанията за подпомагане на българските пенсионери – „Великден за всеки“, която институцията на Омбудсмана ще организира за трета поредна година.