Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България и омбудсманът Мая Манолова внесоха законодателни промени в избора на местни обществени посредници

0
2381

Омбудсманът Мая Манолова и Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България внесоха в деловодството на Народното събрание проект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, регламентиращ избора и правомощията на обществените посредници в българските общини. Това стана след обществена дискусия, организирана вчера, на 23.04.2018 г. в парламента, на която бяха обсъдени възможните решения за облекчаване процедурата на избор.
По време на дебата законодателните промени бяха преработени на място, тъй като се взеха под внимание и предложенията на участниците във форума.
В законопроекта, подготвен от Манолова, се предвижда общините с население над 10 000 души да избират обществен посредник с обикновено мнозинство, а не както беше досега – с квалифицирано 2/3 от общия брой на общинските съветници при вземане на решение. Освен това всяка община трябва да получи целево финансиране от държавния бюджет за обезпечаване работата на местния омбудсман, което би гарантирало и неговата независимост. В предложението са разписани още продължителността на мандата на обществения посредник, редът за отчитането на годишната му дейност пред общинския съвет, който го избира и освобождава, правомощията му и основанията за предсрочното му освобождаване.
В дискусията участваха Дора Янкова – зам.-председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети, председателите на общински съвети в Елин Пелин, Мездра, Пловдив, Левски, Стражица, кметовете на Калофер, Поповица, Дунавци, Конаре, експерти и др.

Законопроектът тук:

Мотивите тук:

Препоръката тук: