Общественият посредник инж. Борислав Стаматов ще участва в регионален форум на омбудсманите от Балканските държави „Защита на правата на гражданите: Предизвикателства пред балканското сътрудничество”

0
1738

Обществения посредник на територията на Община Пловдив инж. Борислав Стаматов ще вземе участие в регионален форум на омбудсманите от Балканските държави „Защита на правата на гражданите: Предизвикателства пред балканското сътрудничество”. Омбудсманите ще се срещат на 18 ноември, неделя в НДК в София.

Форумът е съвместна инициатива на институцията на омбудсмана на Република България и институцията на омбудсмана на Република Македония г-н Иджет Мемети.

Целта на форума е да бъдат обсъдени възможности за сътрудничество между омбудсманите на Балканите за защита на основните права и свободи на човека. Специален акцент ще бъде поставен върху правата, свързани с членството в Европейския съюз, включително трудовите, социалните, икономическите, потребителските права на гражданите.

Тъй като форумът ще се проведе през годината на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, ще бъде обсъден въпросът за икономическите и социалните права на гражданите, уредени в Хартата за основните права на Европейския съюз.

Представител на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) ще се присъедини към форума, за да предостави повече информация по въпросите, свързани със социалните и икономическите права на гражданите, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Вторият проблем, който ще бъде обект на обсъждане, е свързан с правата на човека и отговорността на частноправните субекти за тяхното спазване.

Ден по-късно, на 19 ноември, 12-те обществени посредници от страната ще се съберат на годишна среща в Кюстендил. Целта на срещата е да се разискват важни правни въпроси от дейността на обществените посредници.