Общественият посредник на територията на Община Пловдив инж. Борислав Стаматов участва в Регионален форум на омбудсманите от Балканските държави

0
2000

Общественият посредник на територията на Община Пловдив инж. Борислав Стаматов взе участие заедно с останалите 12 обществени посредници от страната в Регионален форум на омбудсманите от Балканските държави.

„Защита на правата на гражданите: предизвикателства пред балканското сътрудничество“ бе темата на първата по рода си среща с организатор институцията на Националния омбудсман Мая Манолова и съорганизатор институцията на македонския омбудсман Иджет Мемети. Събитието бе проведено на 18 ноември в гр. София в контекста на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Омбудсманът Мая Манолова бе избрана за председател на мрежата на балканските омбудсмани, която бе създадена с участието на 13 държави от региона, между които Сърбия, Черна гора, Хърватска, Румъния и др. По инициатива на Манолова, в рамките на форума, бе подписана и декларация за сътрудничество и партньорство.

„Мисията на днешния форум е да покажем, че за нас омбудсманите е по-важно това, което ни обединява – история, култура, традиции, много по-важно от това, което ни разделя, но въпреки това ние уважаваме различията на всеки един от нас. Предстои да доказваме още и още, че Балканите са светла територия, територия, в която правата на човека се ползват с особено уважение, а не тъмна територия, която враждува помежду си“, така Манолова обобщи целите на форума и създаването на мрежа на омбудсманите.

Във втория панел на форума бяха дискутирани икономическите и социалните права на гражданите, уредени в Хартата за основните права на Европейския съюз. Изказване направи представител на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) по проблемите, свързани със социалните и икономическите права на гражданите, както и представител на Службата на Върховния комисар по правата на човека в ООН, който изясни значението на Парижките принципи на ООН за функциониране на националните институции за защита и насърчаване на правата на човека.

Във форума участваха и министърът на правосъдието Цецка Цачева, председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, представители на академичната общност, потребителски и граждански организации, Институт за държавата и правото при БАН, Център за нестопанско право, Институт Отворено общество, Център за изследване на демокрацията, Български адвокати за правата на човека, Асоциация Анимус и др.

На следващия ден, 19 ноември, Обществените посредници от страната проведоха ежегодната си среща в гр. Кюстендил, на която обсъдиха важни правни въпроси от дейността  на обществените посредници.