По инициатива на Обществения посредник ученици от ОУ „Пенчо Славейков“ – Пловдив ще посетят Музея на авиацията в с. Крумово

0
1823

По инициатива на инж. Борислав Стаматов – Обществен посредник на територията на Община Пловдив на 29.05.2019 г. ученици от четвърти, пети и шести клас от ОУ „Пенчо Славейков“ – Пловдив ще посетят Музея на авиацията в с. Крумово.

След като на 13.05.2019 г. защитникът на гражданите в град Пловдив посети училището и се запозна с напредъка на учениците, разгледа иновативните кабинети, препита учениците в една неформална обстановка, разговаря с учители на ОУ „Пенчо Славейков“ и с директора – г-жа Екатерина Делинова. Те споделиха с него, че учебният процес и заложените часове за посещения в музеи и галерии не са достатъчни и учениците се нуждаят от осигуряване на безплатното им посещение, поради ниския социален статус на семействата, от които произхождат.

След като екипът на ОУ „Пенчо Славейков“ сподели с Омбудсмана предимствата и дефицитите си в усвояването на българския език при обучение на сто процента етнически ученически състав в училището, реши да награди най-изявените ученици от начален и прогимназиален етап. Това ще се случи на тържество на 31.05.2019 г. в двора на училището, а за останалите ученици Омбудсманът ще осигури безплатен достъп до Музея на авиацията в с. Крумово, както и до Регионалния природонаучен музей в град Пловдив и други музеи и галерии в Стария град.