Омбудсманът Борислав Стаматов заедно с ученици от ОУ „Пенчо Славейков“ посетиха Природонаучния музей в град Пловдив

0
1747

Днес, Омбудсманът на град Пловдив инж. Борислав Стаматов изпълни поредния си ангажимент към учениците от ОУ „Пенчо Славейков“. След като беше на среща с учители и ученици преди около месец, в разговори с тях той разбра, че имат нужда да бъдат подкрепени в извънучилищни уроци, провеждани в музеи, галерии и др. Г-н Стаматов пое ангажимент за осигуряване на безплатен достъп до някои от знаковите за Пловдив и региона образователни места. Първото посещение на Омбудсмана с учениците от четвърти клас от ОУ „Пенчо Славейко“ беше в Музея на авиацията в с. Крумово. А днес се реализира и вторият ангажимент към училището, а именно по-големите ученици да посетят Природонаучния музей в града. И двете събития преминаха с голям интерес, учениците се обогатиха с много нови знания и впечатления. Тези посещения на известни места не са самоцелни, те са награда за учениците от Омбудсмана на града. След като присъстваше в часовете в целодневна форма на обучение в начален и прогимназиален етап, той реши кои изявени ученици ще награди. На 31 май на тържество по случай завършването на ученици от 4-ти клас, Омбудсманът награди четиринадесет от най-успешните, които завършват с успех на „Много добър“. В присъствието си ги поздрави за успехите, пожела им все така да са вдъхновени и можещи, и обеща, че ще ги награждава с още посещения на известни места в град Пловдив и областта. Партньорството, което се изгражда между Обществения посредник и училищната общност е с цел да се подпомогне учебния процес и да се стимулира интеграцията и социализиращите процеси в кв. Столипиново, където населението е предимно с етнически произход.