Общественият посредник Борислав Стаматов заедно с омбудсманите от цялата страна проведоха работна среща в Бургас на 11, 12 и 13 септември

0
1338

Общественият посредник на територията на Община Пловдив Борислав Стаматов заедно с омбудсманите от цялата страна проведоха работна среща в Бургас на 11, 12 и 13 септември. Те гостуваха по покана на бургаския си колега Тодор Стамболиев за първи път, откакто е създадена институцията на обществения посредник към Община Бургас през 2004 година. 

„Това са регулярни срещи, които провеждаме два, или три пъти годишно, на които обсъждаме сходни в работата ни казуси, обменяме опит и споделяме полезни решения“, коментира Стамболиев.

Обществените посредници приеха поздравления от Кмета на общината, пред когото изложиха нуждата от законово доразвиване на института като един от органите на местните власти. В общините, където има избран и действащ обществен посредник гражданите имат още една възможност за защита на правата си и все повече прибягват до нея.

„Всъщност обществените посредници са по-необходими на кметовете и общинската администрация за разрешаване на възникналите проблеми“, сподели кметът на Община Бургас Димитър Николов.