Общественият посредник с инициатива за избор на младежки омбудсман на територията на град Пловдив

0
1487

Във връзка с инициативата на Обществения посредник на територията на Община Пловдив за изграждането на неформален орган младежки омбудсман на територията на град Пловдив сред учащите се от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове, днес (8 октомври 2019 г.) в деловодството на Обществения посредник са подадени първите документи за участие в конкурса за избор на младежки омбудсман на територията на град Пловдив от Николай Николов, ученик от 12 клас на Национална търговска гимназия – Пловдив.

Провеждането на конкурса за избор на младежки омбудсман ще бъде в два последователни тура:

Първият тур ще се проведе през м. октомври на настоящата година от Комисия за допускане до избор, която ще бъде в състав: Обществен посредник и двама експерти от екипа му. Комисията след събеседване и представени документи ще допусне до конкурса поне петима ученика;

Във вторият тур ще се осъществи избора на младежки омбудсман и двама заместника сред допуснатите от първия тур от седемчленна комисия в състав: Кмет на Община Пловдив (или друго определено от него лице), Председател на Общински съвет – Пловдив (или друго определено от него лице), Началник на Регионално управление на образованието – Пловдив (или друго определено от него лице), ресорен заместник-кмет на образованието на Община Пловдив  (или друго определено от него лице), Обществен посредник на територията на Община Пловдив и двама главни експерти от екипа на Обществения посредник.

Напомняме, че крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса наближава, а на 16 октомври от 10,00 ч. се предвижда провеждане на интервю с допуснатите до участие в конкурса.