Общественият посредник на територията на Община Пловдив инж. Борислав Стаматов с поздравления до новоизбрания кмет на Община Пловдив Здравко Димитров, новоизбраните общински съветници и районни кметов

0
1424

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО

 

от инж. Борислав Стаматов

И.Д. Обществен посредник на територията на Община Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА РАЙОННИ КМЕТОВЕ,

   Приемете моите сърдечни поздравления за полученото доверие от гражданите на Пловдив. Предстоят Ви да взимате в следващите четири години изключително важни и отговорни решения, отнасящи се до бъдещото развитие на нашия град. От Вас се очаква да бъдете съзнателни, проницателни, справедливи, почтени в своите действия, които ще гарантират стабилният и устойчив  процес на просперитет на втория по големина и значимост град в Република България.

   Пожелавайки Ви ползотворна и общополезна работа, ще цитирам видния историк-философ и държавен мислител Шарл Де Монтескьо:

   „Колкото по-значими са делата, толкова по-малко разсъждават за тях”.

С уважение, 

ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ

И.Д. Обществен посредник на територията на Община Пловдив