Пловдив вече си има първи младежки омбудсман

0
1576

    Институцията на Обществения посредник на територията на Община Пловдив реализира инициативата си за изграждането на неформален орган младежки омбудсман на територията на град Пловдив сред учащите се от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове, предвид заложените принципи и политики в Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите от 21.05.2003 г.

   Беше проведен конкурс, състоящ се от два последователни тура. Документи подадоха ученици от 12 средни училища в Пловдив.  На първия тур бяха прецизирани след събеседване всичките подали документи кандидати и се взе решение да се допуснат 11 ученика до следващия тур. Вторият тур се проведе от Временна комисия, състояща се от 5 члена в състав: експерт към Регионално управление на образованието – Пловдив, експерт към Дирекция „Образование” на Община Пловдив, двама експерти от екипа на Обществения посредник с председател на комисията инж. Борислав Стаматов, Обществен посредник на територията на Община Пловдив. След проведено тайно гласуване най-много точки събра Николай Николов, ученик от 12-ти клас на Националната търговска гимназия – Пловдив, с което той спечели конкурса за първия младежки омбудсман на Пловдив. На второ и трето място с еднакъв брой точки се класираха Тиана Найденова, ученичка от 9-ти клас на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” Пловдив и Здравко Беляшки, ученик от 10-ти клас на Езикова гимназия „Пловдив”, с което те заслужиха позицията на заместник-младежки омбудсман. Всички кандидати предложиха модерни идеи, показаха знания, умения и интелект, натрупани не само в учебния процес. Начинът им на представяне бе убедително доказателство, че те дори в ученическа възраст са вече разпознаваеми Личности. Отпадналите кандидати получиха покани да станат представители на избрания младежки омбудсман в тяхното училище, както и в други неформални младежки групи и организации, като се включат в младежки мрежи на обучение, прокарване и опазване правата на младите хора.

    Първата работна среща на новосформирания екип от младежки омбудсман и неговите заместници ще се проведе на 13-ти ноември 2019 г., на която ще се дискутират началните стъпки на неформалната институция, базирана върху представените концепции и идеи от Николай, Тиана и Здравко.

     Институцията на Обществения посредник пожелава успешен мандат и ползотворна съвместна работа на новоизбрания екип.