Младежкият омбудсман на град Пловдив проведе първа информационна среща с представители на пловдивските гимназии

0
1373

На 04.12.2019 г. в сградата на Общински съвет – Пловдив младежкият омбудсман Николай Николов заедно със своя екип – Здравко Беляшки и Тиана Найденова, заместник-младежки омбудсмани, проведоха първата си информационна среща с представители на средните училища на територията на град Пловдив. В срещата взеха участие ученици от 14 пловдивски гимназии: СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Пейо Кр. Яворов“, СУ „Черноризец Храбър“, МГ „Акад. Кирил Попов“, ЕГ „Пловдив“, ЕГ „Иван Вазов“, ПГ по електротехника и електроника, Национална търговска гимназия, ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“, ПГ по битова техника, ПГ по туризъм  „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГ по архитектура, строителство и геодезия, ПГ по машиностроене и НХГ „Цанко Лавренов“.

На срещата беше представена информация за достъпа, функциите и целите на екипа на младежкия омбудсман. Целта на срещата беше да се установят контакти със средните училища на територията на град Пловдив за осъществяване на бъдещи съвместни дейности. Коментираха се теми, свързани с пасивността на младежите, причините за това, решения и съвместни действия, касаещи този проблем.

Николай Николов представи своята идея за създаване на Младежки съвет, като част от институцията на младежкия омбудсман, който да включва представители на всяко средно училище на територията на град Пловдив. По този начин, според него, ще се проследят проблемите във всяка една гимназия, които заедно с общи идеи и предложения ще се опитат да разрешат. Този младежки съвет ще провежда ежемесечни срещи, на които ще се обменят добри практики, опит и ще се вземат решения.

Основна цел на екипа на младежкия омбудсман оттук нататък ще бъде привличането на все повече гимназии към младежкия съвет, като младежкият омбудсман категорично заяви, че е готов да се срещне лично с директори, училищни ръководства и ученици на отделните гимназии и да ги приобщи към съвета.

Друга тема на разговор беше създаването на Ученически съвети/парламенти и ефективното функциониране на вече съществуващите в някои гимназии, защото според екипа на младежкия омбудсман, тази структура на ученическо самоуправление е форма на младежка активност и участие на младите в училищния живот, с което те се изграждат като личности.

Участващите ученици в срещата отразиха и проблема с липсата на информираност на младите и прилагането на ефективни методи и начини за достигане на информацията до всеки един от тях.

Бяха представени още инициативи и кампании, които отделни гимназии провеждат във връзка с тормоза и насилието над уязвими групи хора, в т.ч. и ученици. Форумът призова всяко училище да организира подобен тип дейности.

Поставиха се ощемного проблеми, за които заедно ще се търсят решения в близките месеци.

Ентусиазмът, енергията и мотивираните предложения на всички присъстващи за пореден път доказаха, че младите хора има какво да кажат и да направят, за да се преборят с проблемите и да изградят едно по-добро и справедливо бъдеще!