Омбудсманът инж. Борислав Стаматов все участие в национална среща с местните обществени посредници от цялата страна в гр. Кърджали

0
1540

Омбудсманът на гр. Пловдив инж. Борислав Стаматов взе участие в национална среща на местните обществени посредници от цялата страна в гр. Кърджали на 4 декември. В срещата се включиха и националният омбудсман доц. д-р Диана Ковачева и кметът на Община Къджали инж. Хасан Азис.

Обществените посредници приеха единодушно т. нар. Кърджалийска декларация, в която се отправя покана за сътрудничество с новозибраните кметове на общини и общински съвети. Председателят на мрежата от местни омбудсмани д-р Иван Капралов адресира декларацията до Управителните съвети на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)  и Националната асоциация на председателите на общинските съвети (НАПОС). Предлага се в тясно партньорство да се обсъждат злободневните проблеми на гражданите, като се призовава за открит диалог.

Националният омбудсман Диана Ковачева подкрепи декларацията и изрази своята позиция за необходимостта от разширяването на мрежата от обществени посредници, като едновременно с това пое ангажимент да бъде посредник с националните сдружения на местната власт.

Обществените посредници разискваха заедно с националния омбудсман редица проблеми като затруднения на гражданите при управление на етажната собственост, казуси свързани с ВиК, гражданска регистрация, регламентирането на паркирането на коли на хора с увреждания, разпореждането с дарителски сметки.

Кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис се ангажира да съдейства за организиране на среща между ръководствата на мрежата посредници и НСОРБ, ако бъде избран в новия  управителен съвет на Сдружението. Той отбеляза, че обществените посредници са на изборни длъжности и те градят лично авторитета си пред обществеността, както и се присъедени към инциативата на своя колега от Бургас Димитър Николов да лобира в подкрепа на мрежата на обществените посредници.