Прекратяване на приема на граждани и изнесените месечни приемни в изпълнение на Заповед № 20ОА-513/13.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив

0
1723

Уважаеми отговорни съграждани,

В изпълнение на Заповед № 20ОА-513/13.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив с оглед необходимостта от предприемане на действия и въвеждане на мерки на територията на Община Пловдив за профилактика на заболявания от грип и тежки остри ресипраторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (коронавирус) и с цел избягване на струпване на много хора в затворени пространства, Общественият посредник на територията на Община Пловдив преустановява приема на граждани на място на адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20, ет. 1 (сградата на Общински съвет – Пловдив). Временно се прекратяват и изнесените месечни приемни в районните кметства. Прием на граждани може да става само по изключение и спешна необходимост по определен ред, спазвайки правилата на разумно и безопасно поведение, но няма да се допускат лица с грипоподобна симптоматика.
Институцията на Обществения посредник продължава да работи като приема сигнали, както следва:
 По електронен път чрез уебстраницата: http://ombudsman-plovdiv.com
 По електронните пощи: ombudsman@plovdiv.bg; ombudsman.plovdiv@abv.bg
 На телефони: 032/600554; 032/600555; 032/600552

Нека пловдивчани бъдем #ЗАЕДНО в своята отговорност!