Първият младежки омбудсман на територията на град Пловдив Николай Николов изготви Отчет за извършената дейност през учебната 2019/2020 година

0
1147

Отчет за извършената дейност през учебната 2019/2020 година (линк към прикачения файл)