Казус, свързан с приемане на деца, които се връщат от Чужбина, в общинска детска градина без задължителни имунизации

0
778

В приемната на Обществения посредник на територията на община Пловдив постъпи сигнал, който вероятно ще засегне родителите на много деца. Конкретният сигнал касае многодетни родители, които са живели доскоро във Великобритания и преди няколко месеца те са решили да се върнат у нас окончателно. След завръщането си в България изпаднат в невъзможност да запишат децата си в общинска детска градина, поради факта, че децата им не са ваксинирани със задължителните за българските деца ваксини, а във Великобритания ваксините, касаещи деца, не били задължителни. В сигнала се изразява недоумение защо има двоен стандарт и изисквания за частните и общинските детски заведения, тъй като в частните детски градини може да се запише дете без имунизации, а в общинските това е невъзможно.
В контекста на поставения въпрос трябва да се отчете фактът, че пандемията от „Ковид 19“ оказва огромно влияние на цялото човечество и много българи, които са родители на малки деца, се връщат или тепърва им предстои да се върнат в България и ще се окажат в същата ситуация. Ние считаме, че този въпрос трябва да се реши нормативно, за да не се чувстват тези деца и семейства дискриминирани. Нужни са работещи решения, които да отговарят на динамиката и ритъма на съвременния живот. В тази връзка с наше писмо от 14.09.2021 г. поискахме Министърът на здравеопазването и Министърът на образованието и науката да се произнесат по възникналия казус.