Възникнали ситуации сред учениците като последици от настоящата пандемия, породена от вируса Covid-19 и изразяване на подкрепа

0
910

При Обществения посредник на територията на община Пловдив е получено запитване от психолог на свободна практика, касаещо възникнали ситуации сред учениците като последици от настоящата пандемия, породена от вируса Covid-19 и изразяване на подкрепа. Описват се трудните и сложни периоди, през които преминават учениците, поради починали техни роднини, близки и приятели, но в същото време им се налага да посещават и училище. За онагледяване на настоящото предложение е приложена практика на английски език на тема „Насоки на учителя, посрещащ тъгуващо дете“. Предвид това ние считаме за целесъобразно да бъдат наети външни психолози и терапевти, които да работят с тези млади хора и техните учители, за да може да бъдат преодолявани по-лесно последиците от преживяните загуби в личен план. В тази връзка отправихме предложение до РУО – Пловдив и заместник-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“ при Община Пловдив. Очакваме да ни информират за тяхното компетентно становище за неговото прилагане в училищата на територията на град Пловдив.