Общественият посредник на територията на град Пловдив инж. Борислав Стаматов с препоръка до областния управител на област Пловдив, кмета на Община Пловдив и председателя на Общински съвет – Пловдив във връзка с усложнената международна обстановка

0
700

Във връзка с усложнената международна обстановка на 14.03.2022 г. общественият посредник на територията на град Пловдив инж. Борислав Стаматов изпрати препоръка до областния управител на област Пловдив, кмета на Община Пловдив и председателя на Общински съвет – Пловдив, както следва:

По повод усложнената международна обстановка, публикуваният в сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ списък на Колективните средства за защита, които по своето предназначение всъщност са градски скривалища от I-ва и II-ра категория, както и призивът към председателите на етажните собственици на гл. комисар Николай Николов, Директор на ГДПБЗН, искаме да Ви обърнем внимание, че до 1992 г. нормативно е било уредено в обществените и жилищните сгради да се строят (обособят) локални защитни съоръжения в избените помещения. Тези помещения бяха оборудвани с железни врати, железни капаци на прозорците, мивки с течаща вода и електрифицирани. Те се наричаха „Противорадиационни укрития“ (ПРУ) и бяха разчетени да подслонят живеещите във входа при съответна нужда. Тези помещения съществуват и сега, но не могат да изпълняват предвидените им функции, защото нашите наблюдения са, че те не са в добро състояние, тъй като липсва част или изцяло оборудването им. Като част от общите части на сградите на много места те са пълни с вещи, а някъде дори са „приватизирани“ от някой от членовете на етажната собственост и се ползват за лични нужди.
Във връзка с гореизложеното ние считаме, че би била добра и навременна превантивна мярка да бъдат спуснати спешни указания от районните администрации към управителите на етажните собствености на територията в гр. Пловдив за привеждане на тези помещения в добро експлоатационно състояние, за да може при нужда те да бъдат използвани, като самият процес според нас е добре да бъде контролиран и инспектиран от някой от общинските и държавни компетентни органи.